اجتماعی

توسعه بدون حساب و کتاب خدمات رسانی را مشکل کرده است

۰ 7
به گزارش پورتال خبري
كاشان
علي رسولزاده رييس شوراي شهر كاشان امروز در ديدار با آيت الله نمازي
نماينده ولي فقيه در كاشان، با اشاره به
تأكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر عدالت محوري گفت: توسعه شهري بدون حساب كتاب كاشان
در دوره هاي گذشته سبب شده توزيع خدمات به همشهريان رعايت عدالت به حاشيه برود.

 

وي افزود: رعايت عدالت براي همشهريان كاشاني در
برنامه ريزي بودجه سال ۹۷ يكي از موضوعات مهمي است كه تا حدود زيادي رعايت شده
است.

 

به گفته وي،  بودجه ريزي شهرداري براساس واقعيت هاي تحقق
بودجه يكي از موضوعات ديگري كه در شوراي شهر كاشان در بودجه سال ۹۷ به آن توجه
ويژه داشته است.

 

رييس شوراي شهر كاشان مهمترين موضوع چالش
برانگيز كاشان در بحث تحقق اقتصاد مقاومتي داشتن كارنجانجات متعدد صنعتي و عدم
بومي سازي آنها است كه مي تواند گردش مالي
خوبي در شهرستان داشته باشند.

 

رسولزاده به مشكل مراجعه كنندگان متعدد بيكار
به شوراي شهرو راه حل هاي برون رفت از اين مشكل نيز اشاره كرد و ابراز اميدواري
بخش بزرگي از مشكلات بيكاري با تدبير نماينده ولي فقيه در كاشان و استفاده از
ظرفليت پايگاه نماز جمعه كه نقش مهمي مي تواند در اين زمينه داشته باشد حل و فصل
شود. 

وي نگاه ويژه به موضوعات فرهنگي شهر و عدم موازي كاري را در اجراي برنامه فرهنگي مهم دانست و تأكيد كرد هريك از متوليان فرهنگي شهرستان نبايد براي خود برنامه هاي جداگانه فرهنگي داشته باشند.

رييس شوراي شهر كاشان همچنين بر تعامل و ارتباط مستقيم با شهرهاي مجاور به ويژه شهرستان آران و بيدگل تأكيد كرد  و اذعان كرد: شهرستان كاشان و شهرستان آران و بيدگل مشتركات فراوان فرهنگي با يكديگر دارند  كه اين مشتركات فرهنگي و ورود نماينده ولي فقيه در كاشان به موضوعات دو شهرستان مي تواند در رفع مشكل كنار گذر كاشان نقش مهمي داشته باشد.

رسولزاده همچنين از ترافيك و ناوگان حمل و نقل عمومي به عنوان دو طرح و پروژه اولويت دار شهرداري كاشان نام برد و افزود: طرح هاي اين دو پروژه حدود 3 تا 4 ماه است كه آماده شده است و در مرحله نهايي است كه در اين طرح  پروژه زير گذر از بلوار قطب راوندي ابتداي بلوار نماز  به طول 2 كيلومتر است تا بلوار خليج فارس با اجراي زير گذر انجام خواهد شد.

وي همچنين با كاهش منابع درآمدي شهرداري به دليل ركود بازار ساخت و ساز نيز اشاره كرد و گفت: تمامي معوقات حقوق با عيدي پرسنل پرداخت شده است و تنها حقوق اسفند ماه مانده است كه اين نيز به زودي پرداخت خواهد شد. 

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

آخرین اخبار