اجتماعی

سیاست شهرداری کاشان درسال جاری بهره وری و کاهش هزینه ها مبتنی بر عقلانیت است

۰ 10
به گزارش پورتال خبري
كاشان
سعيد ابريشمي راد شهردار كاشان امروز در ديدار با آيت الله نمازي
نماينده ولي فقيه در كاشان، آيت الله نمازي نماينده ولي فقيه دركاشان را عاليترين مقام رسمي
كشور و پدر معنوي خود در كاشان دانست و افزود: طي مدت شش ماهه گذشته رهنمودهاي داهيانه
و ارزنده آيت الله نمازي گره گشا بوده است.

 

وي افزود: خداوند ۱۲۴ هزار پيامر مبعوث كرد
براي هدايت انسانها و در قرآن نيز به پيامبرمر فرمايد خود را براي هدايت امت خود
خسته نكن و هركس را كه من بخواهم هدايت مي كنم و در مضمون آيات الهي نيز روح ايمان
در فطرت هاي پاك و عقل هاي سليم تجلي پيدا مي كند.

 

شهردار كاشان، با ابراز اميدواري از اينكه موضوع
عقلانيت را در سال جاري سرلوحه فعاليتهاي شهرداري قرارداده شود، گفت: موضوع
عقلانيت مساله مهمي است  را كه در باره
زياد صحبت مي كنيم اما از كنار آن به سادگي عبور مي كنيم در حاليكه مي تواند شاه
كليد حل همه مشكلات باشد.

 

ابريشمي راد ادامه داد: بخشي از مشكلات در حوزه
اختيارت شهرستان نيست اما آنچه مهم است اين است اگر ما  عقلانيت را محور افعال خود قرار دهيم و بدنبال مولفه
هاي عقلانيت در افعال باشيم مي توانيم به دور از هياهو و جنجال و با در نظر گرفتن
اولويت منافع عموم و ترجيح منافع عموم بر منافع فردي و شخصي و حزبي و مبتني بر
عقلانيت همه مسائل خود را حل كنيم.

 

وي با تأكيد بر سه مولفه در موضوع عقلانيت،
گفت: پرهيز از خود رايي و توسل به خرد جمعي اولين مولفه عقلانيت است و هيچ دليلي
ندارد با يكديگر جمع نشويم و با خرد جمعي نسبت به آنچه كه داريم هم افزايي كنيم و
خدمات بهتري بدهيم و اين در حالي است كه ما در بسياري از موارد به جاي اينكه در هم
باشيم در مقابل هم هستيم.

 

ابريشمي راد گفت: دومين موضوعي كه مي
تواند  افعال ما را تبديل به عقلانيت كند
برابر كردن دخل و خرج است و حديث  است كسي
كه هزينه هايش از درآمد او زيادتر بود زيان كار است و خسران كرده است،  از اين رو در تعريف كارها بايد حتما به توانايي
و منابع خود توجه داشته باشيم.

 

به گفته وي، شهرستان كاشان با اين وسعت و اين
جمعيت و اين همه ظرفيت  براي خدمت كردن به
مردم به هرشكلي و بدون برنامه و بدون ملاحظات و حساب و كتاب حمله كنيم براي حل
مسائل به غير از گرفتاري و هزينه هايي كه برخي اوقات غير قابل جبران است چيز ديگري
به دنبال نخواهد داشت.

 

شهردار كاشان گفت: اگر بر انجام فعاليت هاي
مبتني بر عقلانيت تأكيد مي شود براي اين است كه بايد ظرفيت ها را براي ارائه خدمات
به مردم شناخت تا بتوانيم از پس آن بر بياييم چرا كه ما وظيفه داريم در شرايط
اقتصادي فعلي كشور حساب شده عمل كنيم.

 

به گفته وي، اگر شهرداري ايجاد دين مي كند شرعا
مديون است چرا كه براي حل هر نيازي كه در شهر وجود دارد  اگر بدون  اينكه منابع آن را در نظر بگيريم ورود پيدا كنيم
 مردم را متضرر مي كنيم.

 

ابريشمي راد، شرايط اقتصادي را شرايط سختي
خواند و عنوان كرد: اگر بخواهيم مبتني بر عقلانيت فعاليت كنيم بايد آموزه هاي
فرهنگي را مبناي كار خود قرار دهيم و دقت كنيم بهره وري سرلوحه كارها باشد تاكارآيي
و اثر بخشي داشته باشيم.

 

شهردار كاشان كار درست كردن و درست كار كردن مبتني
بر عقلانيت را سياست امسال شهرداري كاشان اعلام كرد و افزود: اين كار را با سياست
بهره وري در شهرداري كاشان با كاهش هزينه را دنبال مي كنيم.

 

به گفته وي، شهرداري براي اينكه بتواند خدمات
بيشتري بدهد بايد از هزينه هاي غير ضروري را مديريت كند و با كاهش هزينه هاي غير
ضروري ارتقاي كمي و كيفي خدمات را به دنبال خواهد داشت.

 

ابريشمي راد تأكيد كرد: شهرداري كاشان امسال
سياست كاهش هزينه هاي غير ضروري را براي ارتقاي كمي و كيفي خدمات را در دستور كار قرارداده
است.

 

شهردار كاشان سومين مؤلفه عقلانيت را تشخيص
درست اولويت ها خواند و اظهار داشت: در شرايط كنوني اقتصادي شناخت درست ترين و
ضروري ترين كار است  تا منابع شهرداري
كاشان در جاي درست خودش هزينه شود كه تحقق آن نياز به خرد جمعي است.

 

ابريشمي راد گفت: اگر تمام مسؤلان و نهادها و
ارگانهاي شهرستان و دلسوزان شهر با محوريت نماينده ولي فقيه در كاشان حول يك محور
جمع و با هدف توسعه شهر اتحاد و تعامل داشته باشند از منابع محدود شهرستان مي توان
خدمات شاياني به شهروندان كاشاني ارائه كرد و از پرت منابع و تضادها و تقابل ها
جلوگيري كرد.

 

وي افزود: تلاش ما اين است كه با منابع محدود
به نيازهاي محلات شهرستان توجه كنيم و امسال براي اولين بار در كاشان  16 ناحيه تأسيس شد كه هر 16 ناحيه براي خودش
برنامه و وبودجه مشخص دارد و از اين هفته با حضور در مساجد محلات با مردم رودر رو
بودجه را به آنها را اعلام خواهيم كرد.

 

به گفته وي،  رد بودجه در نظر گرفته شده براي محلات، سعي شده
به نيازهايي كه تاثيرمستقيم در جريان زندگي و ارتقاي كيفيت زندگي در محلات است
توجه شود.

 

شهردار كاشان گفت: با وحدت و اتحاد مي توان
كارهاي بزرگي براي شهرستان كاشان انجام داد اما همه كارهاي بزرگ از قدم هاي كوچك
صحيح و در مسير صحيح انجام شده است. 

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

آخرین اخبار